fresh menu leftfresh menu right

logo_katv

Računovodstvo:  05 3811 510
Vzdrževanje KDS:  081 602 800
Novi priključki:  081 602 800
Marketing:  marketing@tvtmin.si
Videostrani in mali oglasi: videostrani@tvtmin.si

 

trio_ball

Dežurna služba

dezurnitelefon.jpg

Novice iz Tolmina

Spored Novic

TOREK: ob 20:00
SREDA: ob 8:30 in 18:00
ČETRTEK: ob 22:30
PETEK: ob 16:00
SOBOTA: ob 14:00

Obvestila

POMEMBNO OBVESTILO

Spoštovani !


Obveščamo Vas, da se bo Zavod KA-TV Tolmin poslovno povezal s sorodnim Zavodom KaTe Nova Gorica, kar je bila v danem trenutku najboljša in najbolj konkurenčna ponudba na Tolminskem in v Severno-primorski regiji, ki omogoča nadaljno delovanje Zavoda KA-TV Tolmin.

Več si lahko preberete v naslednjih dokumentih:

 

Dopis KA-TV Tolmin

Dopis KaTeNG

 

Vaša KA-TV Tolmin

Anketa

Kako ocenjujete delo KA-TV?
 
O nas
Ponedeljek, 03 Maj 2010 13:01


Zgodovina

Začetek izgradnje omrežja KA-TV Tolmin sega v leto 1989 s ciljem, da bi sprejemanje televizijskega signala iz posameznih neštetih anten v mestu združili v eno, skupno anteno ter ga posredovali interesentom v Tolminu. Na podstrešju in strehi stanovanjskega bloka na naslovu Prekomorskih brigad 8 je bila takrat postavljena prva sprejemno-oddajna postaja na Tolminskem, ki je začela po novem kabelskem omrežju prenašati 12 TV-programov.

Novo dejavnost je pod svoje okrilje vzela tedanja Stanovanjska skupnost Tolmin, ki je upravljala z družbenim stanovanjskim fondom, v katerem je bil tudi omenjeni stanovanjski blok. Kabelsko TV-omrežje je bilo najprej napeljano v bližnjo sosesko ulice Prekomorskih brigad in je kmalu doseglo 200 priključkov, do leta 1995pa se je že razširilo po celotnem mestu Tolmin ter Zatolminu in Žabčah.

Organiziranost
V letu 1993 je bil zaradi obvladovanja nagle rasti naročnikov ustanovljen 5-članski odbor za upravljanje kabelskega distribucijskega sistema (KDS), ki je v okviru Stanovanjskega podjetja Grad Tolmin deloval vse do leta 1997, ko je število naročnikov doseglo 1050 priključkov.

KDS Tolmin je po tranziciji Stanovanjskega podjetja Grad v Grad d. o. o. v letu 1997 ostal zunaj njegovih okvirov, zato je bilo treba nujno začeti s postopkom ustanavljanja samostojne gospodarske družbe v skladu s takratno zakonodajo. Tako je zaradi svoje specifične dejavnosti in lastniške strukture takratnih 451 soustanoviteljev naročnikov, med katerimi so bili tudi Občina Tolmin, Alpkomerc Tolmin, Gimnazija Tolmin ter Dom upokojencev Tolmin, julija 1997 ustanovilo neprofitni Zavod za razvoj kabelsko-satelitskega televizijskega sistema, krajše KA-TV Tolmin.

Upravljanje in vodenje KA-TV Tolmin

Upravljanje zavoda
Svet zavoda, ki šteje devet članov, je najvišji organ upravljanja in ga vodi predsednik sveta. V svetu so s petimi člani zastopani predstavniki ustanoviteljev naročnikov, po enega člana imata Občina Tolmin in Krajevna skupnost Tolmin, prav tako pa tudi (izmenično na zaporedne mandate) Krajevna skupnost Zatolmin in Krajevna skupnost Poljubinj. Svojega predstavnika v svet določijo še delavci oziroma sodelavci KA-TV Tolmin. Mandat članov sveta traja štiri leta.

Vodenje zavoda
Zavod vodi in zastopa direktor, ki je za svoje delo odgovoren svetu zavoda. Mandat direktorja traja štiri leta.

Programski svet
Po sprejetju statuta Zavoda KA-TV Tolmin 15. decembra 1997 svet zavoda imenuje šestčlanski programski svet za dobo štirih let. Člana programskega sveta sta tudi predstavnik sveta zavoda in predstavnik Občine Tolmin. Pristojnosti programskega sveta so: odločanje o produkciji in prenosu TV-programov v kabelski sistem, predlaganje in pripravljanje programskih vsebin, skrb za pravilno rabo slovenskega jezika in drugo.

Širitev omrežja
Po zaključeni prvi fazi postavljanja omrežja, ko je bila v letu 1996 prelocirana tudi prva sprejemno-oddajna postaja s Prekomorskih brigad 8 v prostore podjetja Grad d. o. o. na Prešernovi 4 ter sta se omrežju priključila še Poljubinj (2001) in Modrej (2005), je bil za prenos signala do njiju uporabljen optični kabel na relaciji Most na Soči–Tolmin, ki ga je KA-TV Tolmin položila v letu 2000.

KA-TV Tolmin je kot takratni dominantni TV-distributer v Zgornjem Posočju v letu 2000 pripravila projekt širitve omrežja tudi v občine Kobarid, Kanal ob Soči in Bohinj, vendar kljub resnim nameram dlje od načrtovanj ni prišla zaradi preobsežno zastavljene zasnove. V njen interesni prostor je pričela vdirati druga telekomunikacijska ponudba (SiOL, T-2, Amis in drugi), ki je do leta 2007 ustavila njeno širitev.

KA-TV Tolmin je svojo ponudbo obogatila z razširitvijo TV-programskega paketa na 60 programov v analogni in digitalni različici, s štirimi programi v visokoločljivostni oz. HD verziji, ki jih omogoča optična povezava z oddajnim centrom v Novi Gorici, ter z uvedbo kabelskega interneta in internetne VoIP telefonije v posameznih paketih oziroma trojčkih prek ponudnika širokopasovnih povezav SoftNet d. o. o. iz Ljubljane. Na ta način je začela ponovno pridobivati nove naročnike in vzbujati zanimanje za nove storitve po vsej občini in zunaj nje.

Interni program TV Tmin
Posebnega zanimanja je v naši ponudbi deležen naš nepogrešljiv interni program TV Tmin, ki deluje že od leta 1994 in z vsakotedenskimi oddajami v domove naših naročnikov prinaša aktualno lokalno dogajanje. Med vsebinami so poleg krajevnih, športnih, kulturnih in drugih vesti tudi prenosi sej Občinskega sveta Občine Tolmin. Interni kanal interesentom ponuja tudi svoje videostrani, kjer so objavljeni brezplačni mali oglasi ter plačljive komercialne vsebine, obvestila in druge objave.

Spletna stran
Na naši novi spletni strani lahko naročniki in drugi interesenti poiščete vse, kar vas zanima o nas in naši ponudbi, ter najdete neposredno pot do nas in naših storitev. Ponujena spletna anketna podstran  je namenjena vašim ocenam našega dela in nam bo v pomoč pri razvoju KA-TV Tolmin po vaši meri.

Cilji
Naša osnovna cilja sta zagotavljanje prenosa kakovostnega TV-signala ter oblikovanje čim bolj sodobne programske in internetne ponudbe za svoje naročnike. Obenem si na KA-TV Tolmin prizadevamo razširiti svoje omrežje po celotni občini Tolmin, saj ostaja velik del njenega območja nepokrit s katerokoli telekomunikacijsko storitvijo sodobnega časa.

 

Napovednik novic

Napovednik za 7.Februar

Napovednik : jutri osmega februarja je državni kulturni praznik, Prešernov dan. Sveta KS v Tolminu in na Mostu na Soči nista popolnjena. Prostovoljci na Mostu na Soči urejajo bregove.

Mali oglasi

Iščem

Iščem stanovanje v tolminu za dolgoročni najem.

Hvala lp 051718694

Najavljeni izpadi

 

Ni najavljenih izpadov.

Info

Info

V primeru kakršnega koli vprašanja nam lahko pošljete sporočilo na e-mail naslov info@katv-tolmin.si ali pokličete na tel. 081 / 602 - 800. Z veseljem vam bomo odgovorili v najkrajšem možnem času.

Facebook KA-TV Tolmin